Darowizna samochodu.

Darowizna samochoduPrzeniesienie własności samochodu może odbyć się w drodze darowizny. Darowizna samochodu przeprowadzona bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało praktycznie spełnione (czyli kiedy samochód został już wydany obdarowanemu). W przypadku darowizny należy dopełnić formalności podobne jak przy sprzedaży samochodu

Umowa darowizny samochodu.

Z powodu konieczności przerejestrowania samochodu umowa darowizny musi mieć formę co najmniej pisemną. Bez niej urząd odmówi rejestracji. Umowa powinna zawierać dokładny opis przedmiotu darowizny, w szczególności należy podać:

  • markę i model samochodu,
  • rok produkcji,
  • numery rejestracyjne,
  • numer nadwozia.

Należy także podać dokładne dane stron oraz zamieścić w tekście umowy paragraf o przyjęciu darowizny przez obdarowanego. Umowa darowizny powinna być sporządzona w liczbie równej ilości wszystkich darczyńców i obdarowanych. Umowa darowizny pojazdu - wzór do pobrania. Drogą darowizny można także przenieść udział we własności samochodu. Dzięki temu samochód może być ubezpieczony zgodnie ze zniżkami przysługującymi jednemu ze współwłaścicieli.

Podatek od darowizny.

Tak jak wszystkie inne przedmioty i prawa majątkowe przekazane w drodze darowizny, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również darowizna samochodu. Obowiązują te same limity wartości darowizn (w zależności od grupy) jak i zwolnienie zupełne dla najbliższej rodziny, czyli dla grupy "0"- o ile darowizna będzie zgłoszona do US na druku SD-Z2 w terminie do 30dni. Reguluje to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn na mocy, której zostaje zwolnione z opodatkowania nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę jeśli zgłoszą nabycie rzeczy lub praw w urzędzie skarbowym w terminie 30dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zstępni oraz wstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. Jeśli darowizna samochodu odbyła się w formie aktu notarialnego wtedy nie ma potrzeby zgłaszania tego do urzędu skarbowego.

Przerejestrowanie samochodu.

Zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywają obowiązki dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem własności samochodu, który należy jak najszybciej przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie:

  • umowę darowizny samochodu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty.

Na darczyńcy spoczywa obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu darczyńcy obejmie obdarowanego automatycznie, a ten może złożyć wypowiedzenie polisy. Jeżeli natomiast nabywca (obdarowany lub kupujący) nie dokona wypowiedzenia umowy OC, wtedy zakład ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki z tytułu udzielanego ubezpieczenia, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających. Gdybyś jednak postanowił wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, to pamiętaj, że masz obowiązek wykupienia nowej polisy OC pojazdu w ostatnim dniu przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy.

W przypadku dwóch współwłaścicieli zakłada się, że ich udziały są równe (50%/50%). Aby dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym należy podeprzeć się właśnie umową darowizny np. połowy samochodu.