Kary za brak OC.

SamochodyAktualne kary za brak ubezpieczenia OC uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia (w roku 2014 jest to 1680zł) i wynoszą:

  • samochody osobowe: 2-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
  • samochody ciężarowe lub autobusy: 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
  • pozostałe pojazdy: jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia

Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej
  • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej

Warto wiedzieć, że mandat za brak OC mogą otrzymać nawet ci właściciele pojazdów, którzy nie zostaną złapani przez policję. Jest to możliwe dzięki temu, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny monitoruje bazę polis komunikacyjnych i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu.

Brak polisy OC przy wypadku

Konsekwencje finansowe są znacznie poważniejsze, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym albo rolnik prowadzący gospodarstwo rolne spowodował szkodę innym osobom, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił poszkodowanym należne odszkodowanie. Kwota wypłaconego przez Fundusz odszkodowania podlega zwrotowi, a należy pamiętać, że wysokość odszkodowania może być dużo wyższa niż sama kara za brak OC.

Do kontrolowania kierowców pod kątem opłacenia składki OC uprawnione są takie instytucje jak: Policja, organy celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każdy kierowca ma obowiązek zabierania ze sobą dokumentu potwierdzającego opłacenie OC. Za brak tego dokumentu grozi mandat i odholowanie pojazdu, na koszt właściciela auta, na policyjny parking depozytowy.