Co robić w razie kolizji drogowej lub wypadku.

Kolizja drogowaKolizje oraz wypadki drogowe to codzienność na drogach. Każdy z nas może znaleźć się z takiej sytuacji. Przede wszystkim warto wiedzieć czym różni się wypadek od kolizji drogowej. Kolizją drogową nazywamy zdarzenie bez ofiar w ludziach (szkodzie ulega tylko mienie). Natomiast wypadek jest to zdarzenie, którego uczestnicy doznali urazów lub zginęli.

Gdy jesteś uczestnikiem wypadku wówczas nie wolno Ci ruszać pojazdu do czasu przybycia Policji. Należy zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, a poszkodowanym pomoc. Ponadto pamiętaj o:

  • włączeniu świateł awaryjnych
  • wystawieniu trójkąta ostrzegawczego (100m za pojazdem na autostradach i drogach ekspresowych, 30-50m poza obszaren zabudowanym i do 1m na obszarze zabudowanym)
  • wezwaniu służb ratunkowych (numer komórkowy 112)

Jeżeli zdarzyła Ci się kolizja drogowa, Twoim pierwszym zadaniem jest zapobiec powiększeniu rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu przestaw pojazd na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu.

Oświadczenie sprawcy kolizji lub wezwanie policji.

Wydrukuj i miej w samochodzie - oświadczenie sprawcy kolizji.

Najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Jeżeli rezygnujesz z wezwania Policji, a sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia pamiętaj, aby przekazał Ci podpisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, w którym przyznaje się on do winy. Pamiętaj też o:

  • opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeń
  • danych kierowcy (poproś sprawcę o dowód tożsamości)
  • danych samochodu (poproś o dowód rejestracyjny oraz polisę OC)
  • sprawdzeniu czy kierujacy jest właścicielem pojazdu, jeśli nie to wezwij policję

Następnie sam spisz potrzebne dane - często sprawca podaje dane nieprawdziwe. Od razu po stłuczce warto zebrać dane od świadków zdarzenia, którzy pomogą wyjaśnić ewentualne sporne kwestie. Warto także zrobić zdjęcia pojazdów oraz miejsca kolizji przed usunięciem pojazdów z drogi.

Można również wspólnie wypełnić i podpisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Wzór jednolitego formularza pod nazwą Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zarząd Izby rekomenduje wprowadzenie formularza do powszechnego użytkowania przez klientów zakładów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. Wzór formularza jest zgodny ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy w celu promowania jednolitych i powszechnie zrozumiałych form wymiany informacji o wypadkach drogowych. Każdy kierowca, bez względu na narodowość, będący uczestnikiem wypadku będzie miał możliwość dysponowania oświadczeniem w swoim języku, a jednocześnie, poprzez identyczność układu graficznego, inny uczestnik wypadku będzie mógł prześledzić podawane informacje.

Wypadek lub kolizja drogowa za granicą.

W sytuacji kiedy przytrafi nam się wypadek i jesteśmy poszkodowani należy zdarzenie zgłosić na policję, gdzie zostanie wystawiony protokół z miejsca zdarzenia, który pozwoli uzyskać odszkodowanie. Gdy nie wzywamy policji to należy zapisać wszystkie informacje i dane o ubezpieczeniu sprawcy (imię, nazwisko, adres, numer polisy, okres ważności, nr rejestracyjny pojazdu, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń). Z tymi danymi poszkodowany zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, który polisę wystawił lub do Biura Narodowego kraju, w którym miała miejsce kolizja drogowa (jeśli sprawca także jest przyjezdny). Informacje o uczestnikach kolizji najlepiej spisać na druku wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Gdy kolizja z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów UE miała miejsce za granicą, to istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w Polsce. Po powrocie do Polski należy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych sprawcy poinformuje, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca był ubezpieczony i kto jest jego reprezentantem w Polsce.

Mając wykupione ubezpieczenie Assistance zaraz po zdarzeniu możemy skontaktować się z przedstawicielem naszego Ubezpieczyciela w kraju, w którym miała miejsce kolizja drogowa lub jeżeli to możliwe z placówką w Polsce. O tym, co robić dalej, poinformuje nas konsultant. W takiej sytuacji przekonamy się na własnej skórze czy mamy wykupione dobre ubezpieczenie samochodu. Jeżeli tak, firma ubezpieczeniowa zapewni nam całkowitą opiekę i pomoc. Gdy podejmiemy ryzyko i wyjedziemy za granicę bez odpowiedniej polisy lub gdy zawarliśmy tzw. "niekorzystne ubezpieczenie" jesteśmy zdani na samych siebie. Musimy wówczas rozważyć czy opłaca się bardziej ściągnąć samochód do kraju czy naprawić go na miejscu.