Darowizna samochodu.

Darowizna samochoduPrzeniesienie własności samochodu może odbyć się w drodze darowizny. Darowizna samochodu przeprowadzona bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało praktycznie spełnione (czyli kiedy samochód został już wydany obdarowanemu). W przypadku darowizny należy dopełnić formalności podobne jak przy sprzedaży samochodu

Umowa darowizny samochodu.

Z powodu konieczności przerejestrowania samochodu umowa darowizny musi mieć formę co najmniej pisemną. Bez niej urząd odmówi rejestracji. Umowa powinna zawierać dokładny opis przedmiotu darowizny, w szczególności należy podać:

  • markę i model samochodu,
  • rok produkcji,
  • numery rejestracyjne,
  • numer nadwozia.

Należy także podać dokładne dane stron oraz zamieścić w tekście umowy paragraf o przyjęciu darowizny przez obdarowanego. Umowa darowizny powinna być sporządzona w liczbie równej ilości wszystkich darczyńców i obdarowanych. Drogą darowizny można także przenieść udział we własności samochodu. Dzięki temu samochód może być ubezpieczony zgodnie ze zniżkami przysługującymi jednemu ze współwłaścicieli.

Podatek od darowizny.

Tak jak wszystkie inne przedmioty i prawa majątkowe przekazane w drodze darowizny, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również darowizna samochodu. Obowiązują te same limity wartości darowizn (w zależności od grupy) jak i zwolnienie zupełne dla najbliższej rodziny, czyli dla grupy "0"- o ile darowizna będzie zgłoszona do US na druku SD-Z2 w terminie do 30dni. Reguluje to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn na mocy, której zostaje zwolnione z opodatkowania nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę jeśli zgłoszą nabycie rzeczy lub praw w urzędzie skarbowym w terminie 30dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zstępni oraz wstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. Jeśli darowizna samochodu odbyła się w formie aktu notarialnego wtedy nie ma potrzeby zgłaszania tego do urzędu skarbowego.

Przerejestrowanie samochodu.

Zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywają obowiązki dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem własności samochodu, który należy jak najszybciej przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie:

  • umowę darowizny samochodu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty.

Na darczyńcy spoczywa obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu darczyńcy obejmie obdarowanego automatycznie, a ten może złożyć wypowiedzenie polisy. Jeżeli natomiast nabywca (obdarowany lub kupujący) nie dokona wypowiedzenia umowy OC, wtedy zakład ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki z tytułu udzielanego ubezpieczenia, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających. Gdybyś jednak postanowił wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, to pamiętaj, że masz obowiązek wykupienia nowej polisy OC pojazdu w ostatnim dniu przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy.

W przypadku dwóch współwłaścicieli zakłada się, że ich udziały są równe (50%/50%). Aby dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym należy podeprzeć się właśnie umową darowizny np. połowy samochodu.