Kupno samochodu za granicą.

Import samochodówWielu z nas planuje import samochodu z UE. Okazyjne kupno samochodu za granicą to dopiero początek. Po powrocie czeka Cię sporo wydatków i wizyty w kilku urzędach. Czytając ten poradnik dowiesz się ile i komu musisz zapłacić oraz jakie dokumenty będą potrzebne. Procedura sprowadzenia samochodu jest podobna we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Najczęściej sprowadzane są samochody z Niemiec więc prześledzimy procedurę zakupu samochodu na przykładzie tego kraju.

Prywatny import samochodów z Niemiec.

Jeśli kupujemy samochód od osoby prywatnej to podpisujemy umowę kupna-sprzedaży (Kaufvertrag), natomiast w przypadku komisu samochodowego otrzymujemy rachunek (Rechnung). Przed wyjazdem warto wcześniej przygotować sobie formularz dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) umowy sprzedaży lub rachunku. W przeciwnym razie, po powrocie do Polski będziemy musieli ponieść koszty tłumaczenia tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Wraz z samochodem powinniśmy otrzymać:

 • Brief (Fahrzeugbrief lub Zulassungsbescheinigung Teil II) - karta pojazdu
 • Fahrzeugschein lub Zulassungsbescheinigung Teil I - dowód rejestracyjny
 • Abmeldebescheinigung - zaświadczenie o wymeldowaniu pojazdu
 • Dwa komplety kluczyków

Z tymi dokumentami udajemy się do niemieckiego wydziału komunikacji (Strassenverkehrsamt), gdzie wykupujemy tablice eksportowe. Możemy wykupić tablice z żółtym lub czerwonym paskiem. Jeśli auto nie ma ważnego przeglądu, konieczne będą 5-dniowe tablice z żółtym paskiem. Aby otrzymać tablice z czerwonym paskiem auto musi posiadać ważne badania techniczne, ale zaletą tych tablic jest to, że są ważne przez dłuższy czas. Jeśli chcemy tablice z czerwonym paskiem, a nie mamy aktualnych badań należy pojechać do Tüv-u lub Dekry i wykonać przegląd z zaznaczeniem, ze samochód będzie wywożony z Niemiec. Przy wyrabianiu tablic z czerwonym paskiem niezbędna też będzie wizyta z samochodem w urzędzie. Jeśli 5-cio dniowy okres ważności tablic jest wystarczajacy to zwykle najkorzystniej jest zdecydować się na tablice z żółtym paskiem.

Następnie należy nabyć obowiązkowe ubezpieczenie samochodu (OC) na czas podróży do Polski. Obecnie na granicy nie ma potrzeby dokonywania żadnych formalności. Należy jedynie mieć przygotowane wszystkie dokumenty do ewentualnej kontroli.

Tłumacz.

Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Oryginały dokumentów i ich tłumaczenia należy skserować. Koszt tłumaczenia: od 70 do 100 zł. Jeśli umowa kupna-sprzedaży samochodu (rachunek) jest dwujęzyczna - można jej nie tłumaczyć, choć niektóre urzędy żądają na takim dokumencie pieczątki tłumacza przysięgłego.

Kontrola techniczna.

W Polsce na każdym etapie rejestracji sprowadzonego pojazdu wymagane jest badanie techniczne, należy więc najpierw udać się do najbliższej Stacji Kontroli Pojazdów i wykonać przegląd. Po badaniu technicznym pojazdu otrzymujemy dwa dokumenty: Dokument Identyfikacyjny Pojazdu i zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Urząd celny.

W ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie celnym (właściwym dla miejsca zamieszkania) "Deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego", oznaczonej symbolem AKC-U oraz dokonać wpłaty obliczonego podatku akcyzowego na konto bankowe właściwej Izby Celnej. Wykaz urzędów celnych możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów, obecnie w dziale "Służba Celna - Linki". Izby celne posiadają własne strony internetowe, gdzie możemy znaleźć wzory formularzy i interesujące nas informacje, w tym nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić podatek akcyzowy.

Aktualne stawki akcyzy na samochody osobowe (bez względu na wiek) sprowadzane z zagranicy:

 • dla pojazdów z silnikiem o pojemności do 2000 ccm: 3.1%
 • dla pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2000 ccm: 18.6%

Wiek auta, rodzaj paliwa oraz normy emisji spalin nie mają znaczenia. Liczy się wyłącznie wartość auta określona w umowie sprzedaży lub fakturze zakupu. Urząd skarbowy może zweryfikować wartość pojazdu według danych z np. EurotaxGlass's.

Aby otrzymać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego musimy posiadać następujące dokumenty:

 • Wypełniona deklaracja AKC-U
 • Wypełniony wniosek do Naczelnika urzędu celnego o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego
 • Dowód dokonania opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (17 zł)

Ponadto kopie dokumentów i ich oryginały do wglądu:

 • Dokument zakupu samochodu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, rachunek itp.)
 • Dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim UE (dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub inny)
 • Dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu
 • Zaświadczenie o badaniu technicznym
 • Tłumaczenia wszystkich dokumentów

Wszystkie opłaty, w tym również opłatę skarbową, musimy zapłacić przelewem bankowym na odpowiedni rachunek. Podatek akcyzowy na rachunek bankowy Izby Celnej (w tytule przelewu należy wpisać: "akcyza od samochodu osobowego" oraz podać markę i nr nadwozia pojazdu). Opłatę skarbową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego (w tytule przelewu należy wpisać: "opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego" oraz podać markę i nr nadwozia pojazdu).

Pobieramy odpowiednie formularze i na podstawie przykładów wywieszonych na tablicy wypełniamy je swoimi danymi. Osoby mające problemy z wypełnieniem druków mogą skorzystać z usług agencji celnej, która za opłatą przygotuje niezbędne dokumenty. Można również wcześniej pobrać formularze z internetu i wypełnić je według załączonych wzorów. Po złożeniu dokumentów otrzymujemy od urzędnika informację, kiedy możemy zgłosić się po odbiór zaświadczenia.

Na wniesienie opłaty skarbowej i podatku akcyzowego mamy czas do momentu odbioru zaświadczenia. Należy jednak pamiętać, że pieniądze muszą fizycznie znajdować się na koncie bankowym Izby Celnej - nie wystarczy posiadanie dowodu wpłaty.

Urząd Skarbowy.

Z potwierdzeniem zapłaty akcyzy udajemy się do właściwego dla nas urzędu skarbowego, aby uregulować sprawę z podatkiem VAT. Nie płacimy go, ponieważ nabyliśmy pojazd z obszaru wewnątrzwspólnotowego, ale musimy uzyskać decyzję z urzędu o zwolnieniu z podatku VAT. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek VAT-24 oraz wpłacić na konto urzędu odpowiednią kwotę (160zł). Opłatę wnosimy przelewem na odpowiedni rachunek bankowy. W niektórych urzędach skarbowych istnieje możliwość dokonania tej wpłaty na miejscu. Formularz VAT-24 najlepiej wypełnić w 2 kopiach - ważne jest żeby US podbił na naszej kopii złożenie wniosku. Wraz z wnioskiem VAT-24 należy przedłożyć: oryginały oraz kserokopie dokumentów pojazdu (wcześniej przetłumaczonych) oraz dowód wniesienia opłaty. Każdy składany wraz z wnioskiem załącznik podlega stosownej opłacie. Po złożeniu kompletu dokumentów oczekujemy na wydanie zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu nabycia środka transportu (VAT-25). Urząd skarbowy ma na jego wydanie 7 dni

Opłata recyklingowa.

Przed udaniem się do Wydziału Komunikacji w celu rejestracji pojazdu, konieczne jest wniesienie opłaty recyklingowej przelewem na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tytuł przelewu obowiązkowo musi zawierać: model i markę samochodu, opis "OPŁATA RECYKLINGOWA" oraz nr VIN lub nr podwozia, nadwozia, ramy pojazdu.

Rejestracja pojazdu.

Ostatnim etapem jest wizyta w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować samochód. Udajemy się tam ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi do tej pory, ich kopiami i tłumaczeniami oraz wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu. Zdajemy oryginalny Brief, tablice i zaświadczenie o wymeldowaniu. Otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny, tablice i naklejkę na szybę. Z dowodem, tego samego dnia, idziemy do ubezpieczyciela celem zawarcia umowy OC.

Samochód z Wielkiej Brytanii.

Aby zarejestrować samochód sprowadzony z Wysp Brytyjskich należy zrobić w warsztacie tzw. przekładkę, czyli przestawić kierownicę i oprzyrządowanie z prawej na lewą stronę. Koszt przeróbki to kilka tysięcy złotych. Potrzebne bedzie zaświadczenie od producenta o dopuszczeniu do ruchu w Polsce. Dokument taki od ręki można dostać w autoryzowanych serwisach danej marki za 200-300zł. Ze względu na prostą przekładkę najchętniej sprowadzane są Volkswageny i Skody. Do rejestracji pojazdu z Anglii potrzebny jest przegląd techniczny wykonany po dokonaniu "przekładki".