Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Konsekwencje za jazdę po alkoholu.

Jazda po alkoholuZgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi maksymalnie do 0,2 promila i do 0,1 mg w wydychanym powietrzu. Jazda pod wpływem większych ilości jest karana. Prawie połowa kierowców przyłapanych na jeździe po alkoholu robi to nieświadomie, nie wiedząc, że alkohol jest jeszcze obecny w ich organiźmie. Orzekane zakazy prowadzenia pojazdów są bardzo dotkliwą karą i mają wpływ na życie prywatne i zawodowe sprawcy.

Stan po użyciu alkoholu ma miejsce gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w przypadku obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art.46 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Grozi Ci wtedy pozbawienie wolności (kara aresztu do 30 dni), grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat oraz 10 punktów karnych. Stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza (art.46 ust.3 ww. ustawy). Kierowanie pojazdem z zawartością alkoholu we krwi przekraczającą 0,5 promila jest przestępstwem na podstawie art.178a k.k. W konsekwencji skazania grozić Ci może pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności lub grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 1 roku do dziesięciu lat.

Po nowelizacji kodeksu karnego w 2010 roku kierowca nietrzeźwy albo będący pod wpływem środków odurzających, skazany prawomocnie za wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, zostanie dożywotnio pozbawiony prawa jazdy. Pozbawiony na zawsze prawa jazdy będzie również sprawca takiego wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Od zastosowania takiej kary sąd będzie mógł odstąpić tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i orzec środek karny nie dożywotnio a na okres od roku do 10 lat. Jeśli jednak ten sam kierowca będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzajacych spowoduje ponownie wypadek, sąd bez względu na okoliczności orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze. Zmiany wprowadziły również karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę pod wpływem. Kary takie mogą być orzekane także, gdy kierujący złamał orzeczony czasowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda pod wpływem środków odurzajacych.

Kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego (marihuana, kokaina, amfetamina, LSD itd.) jest przestępstwem jak jazda pod wpływem alkoholu. Niestety nie jest badane samo stężenie danego narkotyku, a jedynie sprawdzany sam fakt obecności w organiźmie niedozwolonych substancji. Oznacza to, że jeśli biegły toksykolog ustali, że we krwi kierowcy podczas kierowania pojazdem był środek odurzający, podlega on odpowiedzialności jak za przestępstwo. Warto wiedzieć, że niektóre narkotyki są wykrywalne we krwi jeszcze przez wiele tygodni po ich zażyciu (np. marihuana) i mogą w momencie kierowania pojazdem nie mieć już żadnego wpływu na kierującego. Jeśli miała miejsce kolizja lub wypadek, a wykryto w organizmie kierowcy ślady narkotyków to ubezpieczyciel odmówi mu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC oraz zwróci się do niego o zwrot odszkodowania wypłaconego osobom poszkodowanym.

Przestępstwem jest nie tylko samo prowadzenie pojazdu, ale także siedzenie w nim za kierownicą przy zapalonym lub zgaszonym silniku z kluczykami w stacyjce.

Jak zachować się w razie problemów:

  • Jeśli jesteś pewny swojej trzeźwości zażądaj badania krwi - jest dokładniejsze;
  • Nigdy nie proponuj łapówki!;
  • Poproś o świadectwo wzorcowania alkomatu;
  • Skontaktuj się z adwokatem;