Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)Jeśli planujesz urlop za granicą lub podjęcie tam pracy warto pomyśleć o ryzyku jakie niesie ze sobą wyjazd. W czasie urlopu może się okazać, że Ty i Twoja rodzina będziecie potrzebować opieki medycznej. Wyjeżdzajac do jednego z państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (i posiadające kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ) mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej danego kraju, na zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ. Dlatego warto sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy. Warto również pomyśleć nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które pokryje koszty jakich nie pokryje NFZ.

Wybierasz się za granicę? Pamiętaj, że wykroczenia drogowe na granicą mogą Cię słono kosztować! Przeczytaj o zagranicznych mandatach.

Przed wyjazdem należy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ oraz zabrać ją ze sobą w podróż. Uprawnia ona do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie. Karta EKUZ nie przysługuje osobom, których nie obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Nie ma ona zastosowania w przypadku gdy osoba utraciła tytuł do ubezpieczenia w NFZ - w takim przypadku posługiwanie się kartą EKUZ jest nieuprawnione i NFZ ma prawo domagać się zwrotu kosztów jakie poniósł.

Jeśli podczas naszego pobytu za granicą pomoc medyczna okaże się niezbędna, dokumenty te potwierdzają prawo korzystania z opieki zdrowotnej w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najszybciej okazać lekarzowi lub administracji szpitala.

Praca za granicą a EKUZ

Jeżeli wyjeżdżasz do innego kraju członkowskiego UE/EFTA, aby podjąć tam pracę zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie NFZ: www.ekuz.nfz.gov.pl/praca/informacje-ogolne.

Jak uzyskać kartę EKUZ

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Formularz wniosku można otrzymać w Oddziale/Delegaturze lub pobrać ze strony NFZ www.ekuz.nfz.gov.pl. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy do niego dołączyć kserokopię lub skan dowodu ubezpieczenia. Zwykle jednak, jeśli mamy ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty, wystawienie karty trwa kilka minut, dlatego wniosek najlepiej złożyć bezpośrednio w urzędzie i po kilku minutach odebrać kartę EKUZ. Jeśli nie możemy osobiście pojechać do urzędu można wypełnić i podpisać upoważnienie dla osoby, która złoży wniosek i odbierze kartę.

Dokumenty potrzebne do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

  • pracownicy: ostatni RMUA;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • rolnicy ubezpieczeni w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • emeryci: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
  • renciści: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej),
  • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
  • w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Powyższy tekst zawiera podstawowe informacje o EKUZ, zaczerpnięto je ze strony NFZ na temat kart EKUZ. Skorzystaj ze strony NFZ jeśli potrzebujesz więcej informacji o EKUZ.