Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Warto czytać OWU.

Przed zawarciem polisy czytaj OWU.Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) jest istotnym dokumentem i należy go przeczytać przy zawieraniu ubezpieczenia. Klienci nierzadko z lenistwa bądź z niewiedzy nie czytają OWU przed zakupem polisy. Czasem z tego powodu przeżywają później rozczarowania gdy zwracają się do ubezpieczyciela po odszkodowanie.

OWU określa jaki jest zakres ubezpieczenia oraz zawiera informacje jakie zdarzenia są objęte ochroną, jakie są wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, sposób ustalenia ceny ubezpieczenia oraz jak ustalana jest wysokość odszkodowania i kto ma do niego prawo. Klienci maja prawo oczekiwać, aby zapisy w OWU były jasne oraz precyzyjne, aby nie było wątpliwości przy ich interpretacji. Jest to także w interesie ubezpieczyciela gdyż zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wszelkie niejednoznacznie sformułowania muszą być interpretowane na korzyść ubezpieczonego. Niektórzy klienci nie czytają OWU co czasem jest zródłem rozczarowań przy próbie uzyskania odszkodowania. Dlatego jeśli ubezpieczyciel robi trudności z wypłatą odszkodowania warto sprawdzić czy zapis, którym się kieruje nie jest przypadkiem nieprecyzyjny i niejednoznaczny, a przez to powinien być rozpatrzony na korzyść ubezpieczonego.

Należy jednak stwierdzić, że firmy ubezpieczeniowe tworzą coraz doskonalsze OWU. Wpływa to przecież na ich postrzeganie przez klientów, co nie jest bez znaczenia w walce o klienta.