Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Przedstawione opisy niektórych ubezpieczeń dodatkowych mają na celu przybliżyć ich ofertę. Poniższe orientacyjne informacje zostały przygotowane na podstawie dostępnych ofert ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że u różnych ubezpieczycieli oferty mogą być różne więc należy dokładnie czytać warunki ubezpieczenia, aby wiedzieć w jakich sytuacjach na jakie świadczenia można liczyć.

Ubezpieczenie Assistance.

Polisa assistance ma zapewnić ochronę kierowcy i pasażerom poprzez udzielenie pomocy technicznej i medycznej. W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, pomoc może być udzielana w takich sytuacjach jak: awaria pojazdu, przebicie opony, brak paliwa, utrata pojazdu, wypadek drogowy, zatrzaśnięcie kluczy w aucie, itp. Pomoc ubezpieczyciela może też polegać na zorganizowaniu i opłaceniu naprawy samochodu, zakwaterowania, holowania, przejazdu do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania itd.

Ubezpieczenie Szyb.

W ramach ubezpieczenia szyb ubezpieczyciel powinien pokryć koszty ich wymiany lub naprawy. Ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń drogowych, zjawisk atmosferycznych oraz pozostałych czynników zewnętrznych. Kupując to ubepieczenie warto zwrócić uwagę do jakiej kwoty towarzystwo odpowiada z tytułu ubezpieczenia szyb.

Ochrona prawna.

Ochrona prawna - Towarzystwo przejmie koszty (do określonej kwoty) związane z udzieleniem pomocy prawnej właścicielowi ubezpieczonego pojazdu w przypadku zdarzeń mających związek z użytkowaniem pojazdu np.:

 • koszty konsultacji, porad, opinii prawnych,
 • koszty i opłaty sądowe w przypadku, gdy postępowanie wszczęto w nastepstwie wypadku drogowego,
 • naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów obowiązującego prawa o ruchu drogowym,
 • koszty procesu i koszty wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie życia - kupując te opcje zapewniasz swoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu w następstwie sytuacji określonych przez ubezpieczyciela.

Niezdolność do pracy lub pobyt w szpitalu.

Trwała niezdolność do pracy - kupując to ubezpieczenie możesz liczyc na wsparcie finansowe Towarzystwa, jeżeli w wyniku wypadku utracisz zdrowie i nie będziesz mógł wykonywać pracy zarobkowej. Otrzymasz świadczenie w wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia w przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu, związanego z np.:

 • ruchem pojazdu,
 • wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
 • postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
 • załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
 • pożarem, wybuchem lub eksplozją pojazdu.

Pobyt w szpitalu - wybierając tę opcje Towarzystwo wypłaci Ci świadczenie za podyt w szpitalu, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli trwa on minimum 4 dni. Za każdy dzien pobytu w szpitalu zostanie wypłacona odpowiednia kwota (w chwili pisania tego artykułu 150zł). Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu Ubezpieczonego spowodowany np.:

 • ruchem pojazdu,
 • wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
 • postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
 • załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
 • pożarem, wybuchem lub eksplozją pojazdu.

Zakres ochrony został szczegółowo przedstawiony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).