ViaTOLL - elektroniczny pobór opłat.

Znak T-34 informuje o poborze
elektronicznym viaTollSystem viaTOLL to elektroniczny system poboru opłat (pre-paidurządzenie należy doładować wcześniej lub post-paidurządzenie nalicza opłaty za przejazdy drogami płatnymi, a użytkownik co jakiś czas otrzymuje fakturę zbiorczą) za przejazd drogami płatnymi w Polsce, zarządzanymi przez GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. System jest obowiązkowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od DMC. Natomiast kierowcy pojazdów do 3,5 tony mogą dobrowolnie przystąpić do systemu.


Sposób działania systemu viaTOLL.

ViaTOLL oparty jest na technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu. Jego działanie wygląda następująco:

Wjazd na autostradę płatną zarządzaną przez GDDKiA odbywa się zawsze przez plac poboru opłat. Gdy pojazd korzystający z systemu viaTOLL, zbliża się do placu poboru opłat, bramka otwiera się automatycznie. Na bramkach wjazdowych i zjazdowych autostrad płatnych, znajdują się anteny, które umożliwiają komunikację między przekaźnikami a urządzeniem viaAUTOurządzenie pokładowe, dla pojazdów do 3,5 tony, niezbędne do korzystania z systemu viaTOLL lub viaBOXurządzenie pokładowe, dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, niezbędne do korzystania z systemu viaTOLL znajdujacym sie w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd zjeżdża z autostrady, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z urządzenia. W przypadku gdy przy wjeździe na autostradę okaże się, że pojazd ma nieaktywne urządzenie lub niskie albo zerowe saldo konta przedpłaconego wówczas szlaban nie zostanie otwarty. W takiej sytuacji kierowca powinien pobrać bilet tranzytowy, a następnie manualnie zapłacić za przejazd na pasie wyjazdowym.

Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony również podlegają obowiązkowym opłatom za przejazd (e-myto) na autostradach płatnych. Od 1 czerwca 2012 roku kierowcy tych pojazdów mogą korzystać z usługi elektronicznego poboru opłat viaTOLL.

ViaTOLL dla samochodów osobowych.

Kierowcy samochodów o masie do 3,5 tony mogą wybrać sposób uiszczania opłat za korzystanie z płatnych odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Dostępne są dwa systemy: manualny system poboru opłat (tradycyjna bramka przy wjeździe na autostradę) oraz elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Przystąpienie do do systemu viaTOLL nie oznacza rezygnacji z możliwości manualnego dokonywania opłat za przejazd.

System viaTOLL dla pojazdów ciężarowych.

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 Listopada 2008 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Jadąc drogami płatnymi możemy zauważyć, że nad nimi (co pewien odcinek drogi) znajdą się bramownice, wyposażone w anteny, a czasem także w aparaty fotograficzne mogące robić zdjęcia przejeżdzającym pojazdom. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaBOX-em zamontowanym w pojeździe. Gdy pojazd wyposażony w viaBOX przejeżdża pod bramownicą, automatycznie jest naliczana opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Natomiast kierowca jest powiadamiany pojedyńczym sygnałem z viaBOX-a. Więcej informacji na temat systemu viaTOLL dla samochodów ciężarowych.

DMC to dopuszczalna masa całkowita to masa pojazdu wraz z załadunkiem. DMC swojego pojazdu znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym - pozycja F.2/F.3

Kary dla kierowców samochodów ciężarowych.

Należy pamiętać, że korzystanie z sieci dróg płatnych bez środków na koncie (dotyczy kont pre-paid), jest traktowane jak poruszanie się po tych drogach bez dokonania opłaty. Kara może być nałożona za brak włączonego urządzenia viaBOX, używanie go niezgodnie z przeznaczeniem oraz za wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych. W takiej sytuacji użytkownik podlega wysokiej karze administracyjnej, którą nakłada ITDInspekcja Transportu Drogowego. Za jeden przejazd pod bramownicą, bez środków na koncie, przewidziana jest kara w wysokości aż 3000zł. Ponadto za nie wniesienie opłaty odpowiada kierujący pojazdem.

Sprzedaż urządzeń viaAUTO i viaBOX oraz rejestracja.

Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów, który chciałby korzystać z systemu viaTOLL powinien:

  • zakupić odpowiednie urządzenie (viaAUTO lub viaBOX), a następnie zainstalować je w pojeździe. Urządzenia te dostępne są w Miejscach Obsługi Klienta.
  • zarejestrować się w Miejscu Obsługi Klienta systemu viaTOLL.