Co robić w razie kolizji drogowej lub wypadku.

Kolizja drogowaKolizje oraz wypadki drogowe to codzienność na drogach. Każdy z nas może znaleźć się z takiej sytuacji. Przede wszystkim warto wiedzieć czym różni się wypadek od kolizji drogowej. Kolizją drogową nazywamy zdarzenie bez ofiar w ludziach (szkodzie ulega tylko mienie). Natomiast wypadek jest to zdarzenie, którego uczestnicy doznali urazów lub zginęli.

Gdy jesteś uczestnikiem wypadku wówczas nie wolno Ci ruszać pojazdu do czasu przybycia Policji. Należy zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, a poszkodowanym pomoc. Ponadto pamiętaj o:

  • włączeniu świateł awaryjnych
  • wystawieniu trójkąta ostrzegawczego (100m za pojazdem na autostradach i drogach ekspresowych, 30-50m poza obszaren zabudowanym i do 1m na obszarze zabudowanym)
  • wezwaniu służb ratunkowych (numer komórkowy 112)

Jeżeli zdarzyła Ci się kolizja drogowa, Twoim pierwszym zadaniem jest zapobiec powiększeniu rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu przestaw pojazd na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu.

Zdarzenie drogowe na terenie Polski.

Zdarzenie między pojazdami zarejestrowanymi na terenie RP.

Wydrukuj i miej w samochodzie - oświadczenie sprawcy kolizji oraz zunifikowany druk wspólnego zgłoszenia szkody.

Najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Jeżeli rezygnujesz z wezwania Policji, a sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia pamiętaj, aby przekazał Ci podpisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, w którym przyznaje się on do winy. Pamiętaj też o:

  • opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeń
  • danych kierowcy (poproś sprawcę o dowód tożsamości)
  • danych samochodu (poproś o dowód rejestracyjny oraz polisę OC)
  • sprawdzeniu czy kierujacy jest właścicielem pojazdu, jeśli nie to wezwij policję

Następnie sam spisz potrzebne dane - często sprawca podaje dane nieprawdziwe. Od razu po stłuczce warto zebrać dane od świadków zdarzenia, którzy pomogą wyjaśnić ewentualne sporne kwestie. Warto także zrobić zdjęcia pojazdów oraz miejsca kolizji przed usunięciem pojazdów z drogi.

Zagraniczny sprawca.

Sposób dochodzenia odszkodowania z OC zależy od tego w jakim kraju jest zarejestrowany pojazd sprawcy, a co za tym idzie czy sprawca posługuje się "tradycyjnym" OC, Zieloną Kartą czy ubezpieczeniem granicznym. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-w-polsce.

Wypadek lub kolizja drogowa za granicą.

Jeśli dojdzie do wypadku za granicą to sposób dochodzenia odszkodowania zależy od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz od tego w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestniczące w zdarzeniu. Pamiętaj, że bardzo ważne jest spisanie: numeru rejestracyjnego, marki pojazdu sprawcy oraz danych dotyczących jego ubezpieczenia OC wraz z numerem polisy i nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego, który tę polisę wystawił. Późniejsze ustalenie ubezpieczyciela sprawcy może być niemożliwe lub utrudnione.

Informacje jak należy postępować w razie zdarzenia, w zależności od konkretnego kraju rejestracji pojazdu sprawcy oraz kraju w którym nastąpiło zdarzenie, znajdziesz na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: www.pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku

Druk wspólnego zgłoszenia szkody.

Niezależnie od miejsca zdarzenia jego uczestnicy powinni wypełnić i podpisać druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody. Rekomendowane jest posiadanie tego druku w pojeździe. Wzór formularza jest zgodny ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy w celu promowania jednolitych i powszechnie zrozumiałych form wymiany informacji o wypadkach drogowych.

Pamiętaj, że kierujący pojazdem powinien zawsze mieć przy sobie dokumenty pojazdu, prawo jazdy oraz potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC.