Wypowiedzenie umowy OC.

wypowiedzenie umowy OCObowiązkowe ubezpieczenie OC zwykle kupujemy na 12 miesięcy, a złożyć wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych można tyko w określonych sytuacjach.

Do takich sytuacji zaliczamy np.:

  • utrata pojazdu (złomowanie lub kradzież),
  • przed końcem aktualnego OC możemy złozyć wypowiedzenie, aby zakupić polisę w innym Towarzystwie.
  • w przypadku podwójnego ubezpieczenia możemy wypowiedzieć polisę automatycznie wznowioną
  • zakup samochodu używanego,

Niezbędne formularze do pobrania: wypowiedzenie umowy OC oraz wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu.

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można dostarczyć na kilka sposobów:

  • osobiście
  • wysłać pocztą (ważna jest data stempla) - liczy się tylko stempel Poczty Polskiej!
  • przez agenta ubezpieczeniowego
  • większość towarzystw akceptuje wysyłke (podpisanego i zeskanowanego wypowiedzenia) e-mailem - dowiedz się na infolinii na jaki adres e-mail należy przesyłać wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie polisy OC gdy nie chcemy, aby wznowiła sie automatycznie.

Jeśli chcesz zrezygnować z usług dotychczasowego ubezpieczyciela i zakupić, na kolejne 12 miesięcy, obowiązkowe ubezpieczenie samochodu w innym towarzystwie, pamiętaj, aby wypowiedzenie umowy OC złożyć nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia. W tym celu wykorzystaj druk wypowiedzenia umowy OC. Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie samochodu obowiązujące np.: do 15 października to jeśli będziesz chciał je wypowiedzieć zrób to nie później niż do 14 października. Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone na czas to umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Umowa OC nie wznowi się automatycznie jeśli nie opłaciłeś całej składki za mijający okres. W takiej sytuacji rezygnacja z OC nie będzie potrzebna i niezależnie czy złożysz wypowiedzenie czy też nie, umowa ubezpieczenia wygaśnie.

Dzięki zmianom w prawie wprowadzonym dnia 11 lutego 2012 roku, ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych przedłużone automatycznie po okresie trwania, będzie można wypowiedzieć jeśli zawarta została umowa OC z innym ubezpieczycielem. Trzeba będzie zapłacić jedynie za faktyczny czas trwania "niechcianego" ubezpieczenia. Ponadto takie automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia OC, bez naszego udziału, powinno zostać potwierdzone pisemnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe w czasie 14 dni od daty jej zawarcia.

Wysyłając wypowiedzenie pocztą pamiętaj o zachowaniu dowodu nadania listu poleconego. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy osobiście do oddziału ubezpieczyciela warto zabrać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Może się ono przydać przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem.

Wypowiedzenie po zakupie używanego pojazdu.

Jeśli kupiłeś używany pojazd wypowiedzenie umowy OC możesz złożyć przez cały czas trwania polisy. W tym celu wykorzystaj formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać przy polisie OC zbywcy pamiętaj, że tak nabyte ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie po okresie trwania.

Wypowiedzenie polisy OC wznowionej automatycznie.

Nawet jeżeli nie wypowiedziałeś umowy OC i ubezpieczyciel automatycznie przedłużył Ci polisę, ciągle możesz zmienić firmę ubezpieczeniową. Musisz jednak wykupić ubezpieczenie OC w innym towarzystwie, a następnie napisać i złożyć specjalne wypowiedzenie powołując się na art. 28a ustawy ubezpieczeniowej, stosowany w celu unikania podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj: w ten sposób wypowiedzieć możesz tylko ubezpieczenie, które zostało przedłużone automatycznie. Dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacisz tylko za okres faktycznie wykorzystanego ubezpieczenia (do czasu złożenia wypowiedzenia).

Wypowiedzenie po kradzieży lub złomowaniu pojazdu.

Kradzież lub kasacja pojazdu umożliwia wypowiedzenie umowy OC przed jej upływem. W takiej sytuacji należy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu wystawione przez wydział komunikacji.

Wypowiedzenie umowy OC i zwrot składki.

Sprzedaż samochodu umożliwia odzyskanie niewykorzystanych środków pod warunkiem, że nabywca złoży wypowiedzenie ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji TU będzie musiał zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy OC lub odstąpienia od niej. Poprzedni właściciel nie ma obowiazku okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby otrzymać zwrot składki.