Kredyty samochodowe - porady.

Kalkulator i banknotyInteresują Cię kredyty samochodowe? Na rynku jest wiele ofert, ale nie wszystkie są równie atrakcyjne. Zwykle starania o kredyt najlepiej zacząć od wizyty na stronie internetowej banku, w którym masz konto osobiste. Być może uda się otrzymać kredyt na nieco lepszych warunkach. Następnie powinieneś policzyć jak duży wkład własny możesz zainwestować - im większy tym lepsze warunki kredytu. Powinieneś także zrobić symulacje spłat i policzyć ile pożyczasz oraz ile bedziesz musiał oddać. Najlepiej nadaje się do tego kalkulator kredytowy.

Szukasz kredytu? Porównaj kredyty samochodowe online i złóż wniosek.

Warto pamiętać, że często do kosztów kredytu należy dodać prowizję oraz inne dodatkowe koszty. Jeśli nie mamy na to gotówki warto poszukać banku, gdzie prowizję od kredytu i koszt ubezpieczenia samochodu można wliczyć w kredyt.

Aby otrzymać kredyt samochodowy wymagane są następujące warunki:

 • zdolność kredytowa
 • miejsce zamieszkania w kraju
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • stałe dochody (uzyskiwane z tytułu świadczonej pracy, renty/emerytury, działalności gospodarczej, innego udokumentowanego źródła)
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

Kredyty samochodowe online.

Kredyt samochodowy zostaje udzielony na wniosek Kredytobiorcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą. Osoba ubiegająca się o kredyt składa wniosek kredytowy przez Internet. Następnie pracownik banku kontaktuje się z klientem odpowiadając na wszystkie pytania. W następnym kroku procedury bankowej potrzebne mogą być dokumenty stwierdzające źródła i wysokość dochodów kredytobiorcy i poręczycieli m.in.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie miesiące oraz o braku zaległości podatkowych (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach,
 • w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi,
 • odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń,
 • inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody z innych źródeł.

Przy braku zastrzeżeń co do dokumentów dotyczących kredytobiorcy oraz kredytowanego pojazdu, niektóre banki wypłacają kredyt samochodowy nawet w ciągu 3 dni.

Koszty ubezpieczenia pojazdu, zabezpieczenia kredytu i prowizji można doliczyć do zaciąganego kredytu.

Waluta kredytu.

Większość banków oferuje kredyt w PLN, CHF lub Euro. Biorąc kredyt w walucie obcej możemy zaoszczędzić płacąc mniejsze raty lecz bierzemy na siebie ryzyko kursowe. Warto policzyć sobie jakie raty bedziemy płacić przy kredycie zlotówkowym i porównać z ratami kredytu walutowego. Następnie mająć na uwadze ryzyko kursowe wybrać jedną lub druga opcję.

Okres kredytowania samochodu.

Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku pojazdu. Zwykle jest to 8-10 lat.

Ubezpieczenie kredytu samochodowego.

Banki, aby zagwarantować sobie pewność spłat rat kredytu, wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi często przygotowują dla kredytobiorców specjalny pakiet ubezpieczeń, w skład którego mogą wchodzić.:

 • Ubezpieczenie od utraty pracy - zabezpiecza spłatę określonej ilości rat kredytu samochodowego w przypadku utraty pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Ubezpieczenie od czasowej niezdolności do pracy - zabezpiecza spłatę określonej ilości rat kredytu samochodowego w przypadku zachorowania kredytobiorcy zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony lub prowadzącego działalność gospodarczą.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt samochodowy.

Biorąc kredyt samochodowy, sprawdź:

 • Koszt kredytu - zależy od takich czynników jak: wiek samochodu, miejsce zakupu oraz wysokość wpłaty własnej. Ponadto koszt kredytu zależy od wybranej waluty.
 • Ile wynosi wpłata własna - jeśli nie dysponujesz gotówką poszukaj oferty z opcją 0% wpłaty własnej.
 • Czy możliwa jest częściowa lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu bez odsetek.
 • Jeśli chcesz wziąć kredyt w walucie obcej, upewnij się czy jest możliwe przewalutowanie kredytu.
 • Czy jest możliwa zmiana samochodu w trakcie spłaty kredytu.

Zabezpieczenie kredytu.

Banki zwykle wymagają od kredytobiorcy cesji praw z polisy AC oraz przewłaszczenia samochodu lub zastawu rejestrowego. Oznacza to, że bank jest współwłaścicielem samochodu do czasu spłaty kredytu. W przypadku kradzieży samochodu pieniądze z wypłaty polisy AC idą najpierw na spłatę kredytu.


Kiedy już wiesz czego oczekiwać po kredycie samochodowym, wybierz najlepszą ofertę. Zobacz porównanie kredytów samochodowych.